İş Sağlığı ve Güvenliği

Evren Metal, çalışanların sağlığı ve güvenliği ile bunun sonuçlarını şirket yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. 
 
Çalışanların sağlığı ve güvenliği için ise iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına etkili önleyici tedbirlerin uygulanması gerekir. Evren Metal, OHSAS 18001'i benimseyerek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefler. 
 

Çevre

Çevreyi koruma, Evren Metal’in iş ve üretim büyüme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Evren Metal bu konuda gerekli olan şu temel ilkeleri benimser:
 
    - Olumsuz çevresel etkilerin kontrolü ve azaltılması,
    - Olumsuz etkiyi azaltarak; süreçleri, ürünleri ve hizmetleri geliştirmek için araştırma, geliştirme ve inovasyon yatırımı,
    - Tedarik zinciri yönetiminde tedarikçileri, müşterileri ve paydaşları içeren sorumlu ürün yönetimi ve sürdürülebilirlik politikalarında çevre korumasını teşvik.
      
Evren Metal, ISO 14001 şartlarını yerine getiren Çevre Yönetim Sistemi ile tüm faaliyetlerini, ürünlerini ve hizmetlerini çevresel kirliliği önleyici bir yaklaşıma göre yöneterek, doğal kaynakların verimli kullanımını teşvik eder ve çevreyi korumaya özen gösterir. 
 

İSG Politikası

EVREN METAL A.Ş işletmesindeki tüm çalışanlarını en önemli değer kabul ederek, onlara uygun sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı, aldığı önlemlerle iş kazası ve iş hastalıklarını bertaraf etmeyi amaç edinmiştir.

ISO 14001

ISO 14001, kuruluşların çevresel performansının artırılması, çevresel kirliliğin kontrol altına alınması ve azaltılmasını amaçlayan bir sistemdir.

OHSAS 18001

OHSAS 18001, BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır.

Çevre Politikası

Döküm, Ekstrüzyon, soğuk çekme işlemlerinden elde edilen Pirinç Çubuk, Profil, Külçe Üretimi ve Satışı yapan firmamız, EVREN METAL SAN. TİC. A.Ş. olarak Çevre Politikamız; Çevre ile ilgili yürürlükte olan tüm yerel ve ulusal mevzuat ve yönetmeliklere uyularak hareket etmektir.

ROHS-II

Avrupa Birliği, 2011/65/EU sayılı direktifi Elektrik ve Elektronik Ekipmanlarda (EEE) Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması’na (RoHS II) yönelik 8 Haziran 2011 tarihinde yayınlamıştır ve 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe koymuştur. 

MSDS

Bu güvenlik formları aşağıda kullanmış olduğunuz alaşım özelinde hazırlanmış olup, tüm paydaşlarımızın bilgisine sunulmakta ve dikkat edilmesini arz etmektedir.