ISO 14001


ISO 14001, kuruluşların çevresel performansının artırılması, çevresel kirliliğin kontrol altına alınması ve azaltılmasını amaçlayan bir sistemdir. Evren Metal Çevre Yönetim Sistemi, günümüzdeki ekolojik sorunlar göz önüne alındığında ekolojik dengenin sağlanmasına ve çevreye duyarlı yaklaşım anlayışının benimsenmesine büyük ölçüde katkı sağlayan bu sistemin standartlarına uyum sağlayarak buna uygun gerekli tüm taahhütleri uygulayacak şekilde geliştirilmiştir. Böylece çevresel kirliğin azaltılmasına fayda sağlayacak sistemleri uygulamaktadır. 

SERTİFİKA. ISO14001