RoHS II


Avrupa Birliği, 2011/65/EU sayılı direktifi Elektrik ve Elektronik Ekipmanlarda (EEE) Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması’na (RoHS II) yönelik 8 Haziran 2011 tarihinde yayınlamıştır ve 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe koymuştur. 
 
Yayınlanan direktif’te bakır alaşımları için, Article 4(1) bölümünde Annex II dahilinde aşağıdaki maddelerin maximum homojen miktardaki miktarları belirtilmiştir. 
Lead (0,1 %)
Mercury (0,1 %)
Cadmium (0,01 %)
Hexavalent chromium (0,1 %)
Polybrominated biphenyls (PBB) (0,1 %)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) (0,1 %)
 
Annex III, 6(c), Article 4(1) için bakır alaşımlarında kurşun miktarı ağırlığın %4’ü kadar muaf sayılmıştır. 
 
Evren Metal, tüm ürünlerinde RoHS II direktifine uygun şekilde üretim yapmaktadır ve tüm ürün sertifikalarında bunu RoHS II ibaresi ile temin etmektedir.