Çevre Politikası


Döküm, Ekstrüzyon, soğuk çekme işlemlerinden elde edilen Pirinç Çubuk, Profil, Külçe Üretimi ve Satışı yapan firmamız, EVREN METAL SAN. TİC. A.Ş. olarak Çevre Politikamız;
  • Çevre ile ilgili yürürlükte olan tüm yerel ve ulusal mevzuat ve yönetmeliklere uyularak hareket etmektir.
  • Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışılır.
  • Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakları azaltıcı tedbirler alınır ve üretim prosesleri sağlanırken kullanılan enerjinin verimli hale getirilmesi sağlanır. 
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınır, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulanmaya çalışılır.
  • Geri kazanımı olmayan ve faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan atıklarımızı bertaraf etmeyi ve ettirmeyi taahhüt ederiz.
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.
  • Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırılır.
  • Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak, çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine, iyileştirilmesi çalışılır.
  • Çevre Yönetim Sistemimizin kamuoyunun incelemesine açık bir şekilde tutulacağını beyan ve taahhüt ederiz.