İSG Politikası


EVREN METAL A.Ş işletmesindeki tüm çalışanlarını en önemli değer kabul ederek, onlara uygun sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı, aldığı önlemlerle iş kazası ve iş hastalıklarını bertaraf etmeyi amaç edinmiştir.
 
Bu amaç doğrultusunda; 
 
İSG Yönetim Sistemini; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, projenin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, üyesi olunan ulusal ve uluslar arası kuruluşların şartları, şartname gerekleri, müşteri ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda uygun dokümantasyonu  oluşturarak,  yapılandırılacaktır.
 
İSG Yönetim Sisteminin işletimi için, üst yönetim tarafından her türlü kaynak tahsis edilerek çalışanlarımız ve tedarikçi elemanlarını eğitimlerle bilinçlendirecektir. 
 
Tüm çalışanların; İSG Yönetim Sisteminin gerektirdiği uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerini yürütmelerini sağlanacaktır. 
 
Tüm çalışanların katılımıyla; uygun iş ortamını sağlayarak,  işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik riskleri en aza indirmeyi hedefler ve yönetim sistemimizi geliştirerek sürekliliğini sağlayacaktır.