Güvenlik Bilgi Formu


Evren Kod Alaşım Kodu Alaşım Ref. 4MS Uygunluk Teknik Doküman
E617N CuZn40Pb2 CW617N  
E617N-DW CuZn40Pb2 CW617N X
E614N CuZn39Pb3 CW614N  
E614N-DW CuZn39Pb3 CW614N X
E612N CuZn39Pb2 CW612N  
E612N-DW CuZn39Pb2 CW612N X
E608N CuZn38Pb2 CW608N  
E606N CuZn37Pb2 CW606N  
E603N CuZn36Pb3 CW603N  
E603N-DW CuZn36Pb3 CW603N X

Evren Kod Alaşım Kodu Alaşım Ref. 4MS Uygunluk Teknik Doküman
E602N CuZn36Pb2As CW602N  
E511L CuZn38As CW511L  
E511L-DW CuZn38As CW511L X
E625N-DW CuZn35Pb1,5AlAs CW625N X
E626N-DW CuZn33Pb1,5AlAs CW626N X

Evren Kod Alaşım Kodu Alaşım Ref. 4MS Uygunluk Teknik Doküman
E510L CuZn42 CW510L  
E510L-DW CuZn42 CW510L X
E509L CuZn40 CW509L  
E509L-DW CuZn40 CW509L X
Evren Kod Alaşım Kodu Alaşım Ref. 4MS Uygunluk Teknik Doküman
E750S CuZn33Pb2 CB750S  
E751S CuZn33Pb2Si CB751S  
E752S CuZn35Pb2Al CB752S  
E753S CuZn37Pb2Ni1AlFe CB753S  
E754S CuZn39Pb1Al CB754S  
E755S CuZn39Pb1AlB CB755S  
E757S CuZn39Pb1Al CC757S X
E770S CuZn36Pb CC770S X
E420S CuZn42Al