Profiller

EN 12167 Standartlarına göre üretilen profiller, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda işleme sürelerinin geliştirilmesine yönelik standart olmayan şekillerde üretilir. Sağlanan doğrusallık ve yüzey kalitesi, müşterilerimizin bitmiş üründeki kalitesini sağlamaya yöneliktir. 
 
Profiller için mevcut olan, mekanik ve kimyasal özellik olarak farklılık gösterebilen alaşımlar, düşük kurşun içerikli alaşımlar ve korozyon direncine sahip alaşımlar ve Almanya, Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallık (4MS) girişimi ile belirlenen İçme Suyu ile teması olan ürünlerin üretiminde kullanılan ve uygun görülmüş alaşımlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
STANDART ALAŞIMLAR
Evren Kod Alaşım Kodu Alaşım Ref. 4MS Uygunluk Teknik Doküman
E617N CuZn40Pb2 CW617N  
E617N-DW CuZn40Pb2 CW617N X
E614N CuZn39Pb3 CW614N  
E614N-DW CuZn39Pb3 CW614N X
E612N CuZn39Pb2 CW612N  
E612N-DW CuZn39Pb2 CW612N X
E608N CuZn38Pb2 CW608N  
E606N CuZn37Pb2 CW606N  
E603N CuZn36Pb3 CW603N  
E603N-DW CuZn36Pb3 CW603N X

ÇİNKOSUZLAŞMA DİRENÇLİ ÇUBUKLAR
Evren Kod Alaşım Kodu Alaşım Ref. 4MS Uygunluk Teknik Doküman
E602N CuZn36Pb2As CW602N  
E511L CuZn38As CW511L  
E511L-DW CuZn38As CW511L X
E625N-DW CuZn35Pb1,5AlAs CW625N X
E626N-DW CuZn33Pb1,5AlAs CW626N X

DÜŞÜK KURŞUNLU ALAŞIMLAR
Evren Kod Alaşım Kodu Alaşım Ref. 4MS Uygunluk Teknik Doküman
E510L CuZn42 CW510L  
E510L-DW CuZn42 CW510L X
E509L CuZn40 CW509L  
E509L-DW CuZn40 CW509L X