Güvenlik Bilgi Formu

Evren Kod Alaşım Kodu Alaşım Ref. 4MS Uygunluk Teknik Döküman
E617N CuZn40Pb2 CW617N
E617N-DW CuZn40Pb2 CW617N X
E614N CuZn39Pb3 CW614N
E614N-DW CuZn39Pb3 CW614N X
E612N CuZn39Pb2 CW612N
E612N-DW CuZn39Pb2 CW612N X
E608N CuZn38Pb2 CW608N
E606N CuZn37Pb2 CW606N
E603N CuZn36Pb3 CW603N
E603N-DW CuZn36Pb3 CW603N X

Evren Kod Alaşım Kodu Alaşım Ref. 4MS Uygunluk Teknik Döküman
E602N CuZn36Pb2As CW602N
E511L CuZn38As CW511L
E511L-DW CuZn38As CW511L X
E625N-DW CuZn35Pb1,5AlAs CW625N X
E626N-DW CuZn33Pb1,5AlAs CW626N X

Evren Kod Alaşım Kodu Alaşım Ref. 4MS Uygunluk Teknik Döküman
E510L CuZn42 CW510L
E510L-DW CuZn42 CW510L X
E509L CuZn40 CW509L
E509L-DW CuZn40 CW509L X

Evren Kod Alaşım Kodu Alaşım Ref. 4MS Uygunluk Teknik Döküman
E750S CuZn33Pb2 CB750S
E751S CuZn33Pb2Si CB751S
E752S CuZn35Pb2Al CB752S
E753S CuZn37Pb2Ni1AlFe CB753S
E754S CuZn39Pb1Al CB754S
E755S CuZn39Pb1AlB CB755S
E757S CuZn39Pb1Al CC757S X
E770S CuZn36Pb CC770S X
E420S CuZn42Al