Otomat Çubuklar

EN 12164 Standartlarına göre üretilen otomat çubuklar kalibre edilmiş, hassas ölçüsel değerlere sahip, talaşlı işleme uygun yüksek hızda kırılganlık etkisini azaltan ve sürekliliğe sahip ürünlerdir.  Otomat çubuklar, çinko ve kurşun içeriği ile işlenebilirlik ve soğuk işlem kabiliyetleri kazandırılarak metalürjik karakteristikleri ile yüksek dayanım ve bitmiş üründeki verimliliği arttırır. Dengelenmiş kimyasal analiz ve kurşun dağılımı ile optimal mekanik özelliklere sahip çubuklar verimli talaş verme özelliğindedir. 
 
DZR (Çinkosuzlaşma dirençli) Çubuklar tesisat sistemlerinde bulunan bağlantı elemanları, vanalar gibi su ile teması olan ve pH değerinin olması gerekenin altında ya da yüksek klorürlü suyun temas ettiği standart pirinçler yerine kullanılması önerilir.  
 
Düşük Kurşunlu Alaşımlar, Kurşunun insan sağlığına olan zararı ile suyla temas eden ürünlerin üretiminde kullanılan pirinçlerin sınırlandırılmasıyla kullanılan çubuklardır. 
 
Otomat çubuklar için mevcut olan, mekanik ve kimyasal özellik olarak farklılık gösterebilen alaşımlar, düşük kurşun içerikli alaşımlar ve korozyon direncine sahip alaşımlar ve Almanya, Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallık (4MS) girişimi ile belirlenen İçme Suyu ile teması olan ürünlerin üretiminde kullanılan ve uygun görülmüş alaşımlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
STANDART ALAŞIMLAR
Ürün Kodu Alaşım Kodu Alaşım Ref 4MS Uygunluk Teknik Döküman
E617N CuZn40Pb2 CW617N
E617N-DW CuZn40Pb2 CW617N X
E614N CuZn39Pb3 CW614N
E614N-DW CuZn39Pb3 CW614N X
E612N CuZn39Pb2 CW612N
E612N-DW CuZn39Pb2 CW612N X
E608N CuZn38Pb2 CW608N
E606N CuZn37Pb2 CW606N
E603N CuZn36Pb3 CW603N
E603N-DW CuZn36Pb3 CW603N X
ÇİNKOSUZLAŞMA DİRENÇLİ ALAŞIMLAR
Ürün Kodu Alaşım Kodu Alaşım Ref 4MS Uygunluk Teknik Döküman
E602N CuZn36Pb2As CW602N
E511L CuZn38As CW511L
E511L-DW CuZn38As CW511L X
E625N-DW CuZn35Pb1,5AlAs CW625N X
E626N-DW CuZn33Pb1,5AlAs CW626N X
DÜŞÜK KURŞUNLU ALAŞIMLAR
Ürün Kodu Alaşım Kodu Alaşım Ref 4MS Uygunluk Teknik Döküman
E510L CuZn42 CW510L
E510L-DW CuZn42 CW510L X
E509L CuZn40 CW509L
E509L-DW CuZn40 CW509L X